obres i serveis integrals

 


RICARD FERRER obres i serveis integrals, vol donar continuïtat i expansió amb els serveis de l’empresa familiar que, des de 1800, s’ha dedicat a la construcció.


És per això, que MAGÍ FERRER CONSTRUCCIONS, ha donat pas a aquesta empresa que unifica tots els serveis de la construcció.


Des de  la seva fundació hem mantingut un creixement continu basat en la millora constant de les nostres capacitats.


Dels nostres inicis, conservem l’esperit familiar i el tracte directe amb els nostres clients i col·laboradors, així com la inequívoca vocació de ser constructors.


En el present, el nostre compromís de seguir treballant amb esperit de superació, buscant la qualitat de les nostres actuacions, incorporant les noves tecnologies..


Esperem que aquesta política d’empresa ens permeti seguir ocupant un lloc preferent en el sector de la construcció des d’on, en cas de merèixer la seva confiança, poder oferir-los el millor servei i dedicació.

Benvinguts A  ricard ferrer, OBRES I SERVEIS INTEGRALS

CONSTRUCCIONS
REFORMES
REHABILITACIONS 
OBRA NOVA
ALTRES TIPUS D’OBRA

ARQUITECTE TÈCNIC
DIRECCIÓ D’OBRES.
GESTIÓ D’OBRES.
CAP D’OBRA.
PERITATGES.
CEDULA D’HABITABILITAT DE PRIMERA OCUPACIÓ.

CERTIFICATS D’HABITABILITAT D’HABITATGES USATS.

AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS D’OBRA .

TREBALLS DE PREDIAGNOSI DE L’ESTAT DE LES FAÇANES I ALTRES ELEMENTS EXTERIORS.

TREBALLS DE DIAGNOSI PRÈVIA A L’EXECUCIÓ D’OBRES DE REFORÇ I CONSOLIDACIÓ
ETC...
     (per veure més... 
     clicar  l’apartat Ricard)
CONDICIONS ESPECIALS en: Construcció + Servei tècnic!

rfolivella@gmail.com


TEL. 93 897 80 47  -  FAX. 93 897 80 47

MÒBIL. 649 30 21 68 - VILOBÍ DEL PENEDÈS (BARCELONA)

Donem forma a les seves idees.